Տեղեկագրեր

1․Ամսական-համաճարակաբանական տեղեկագիր-սեպտեմբեր

2.Ամսական-համաճարակաբանական տեղեկագիր-օգոստոս

3. Ամսական-համաճարակաբանական տեղեկագիր-հուլիս 

4 ․Ամսական-համաճարակաբանական տեղեկագիր-հունիս 

5․Ամսական-համաճարակաբանական տեղեկագիր-մայիս

 

 

2019

1. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, նոյեմբեր 2019 թ.

2. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, հոկտեմբեր 2019 թ.

3. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, սեպտեմբեր 2019 թ.

4. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, օգոստոս 2019 թ.

5. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, հունիս 2019 թ.

6.Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, մայիս 2019 թ.

7. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, ապրիլ 2019 թ.

8. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, մարտ 2019 թ.

9. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, փետրվար 2019 թ.

10.Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, հունվար 2019 թ.

 

 

 

 

2018

1.  Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, դեկտեմբեր 2018 թ.

2. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, նոյեմբեր 2018 թ.

3. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, հոկտեմբեր 2018 թ.

4. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, սեպտեմբեր 2018 թ.

5. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, օգոստոս 2018 թ.

6. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, հուլիս 2018 թ.

7. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, հունիս 2018 թ.

8. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, մայիս 2018 թ.

9. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, ապրիլ 2018 թ.

10. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, մարտ 2018 թ.

11. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, փետրվար 2018 թ.

12. Վարակիչ հիվանդությունների, սննդային և քիմիական թունավորումների համաճարակային իրավիճակ, հունվար 2018 թ.