Համաճարակային իրավիճակ

2023

Վարակիչ եվ ոչ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը 2023 թվականի սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ

Վարակիչ եվ ոչ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը 2023 թվականի օգոստոս ամսվա դրությամբ

Վարակիչ եվ ոչ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը 2023 թվականի հուլիս ամսվա դրությամբ

Վարակիչ եվ ոչ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը 2023 թվականի հունիս ամսվա դրությամբ

Վարակիչ եվ ոչ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը 2023 թվականի մայիս ամսվա դրությամբ

Վարակիչ եվ ոչ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը 2023 թվականի ապրիլ ամսվա դրությամբ

Վարակիչ եվ ոչ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը 2023 թվականի մարտ ամսվա դրությամբ

Վարակիչ եվ ոչ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը 2023 թվականի փետրվար ամսվա դրությամբ

1.  Վարակիչ եվ ոչ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը 2023 թվականի հունվար ամսվա դրությամբ

2. The epidemiological situation on communicable and non-communicable diseases as of january 2023

3. Эпидемическая обстановка по инфекционным и неинфекционным заболеваниям на январь 2023 года

2022

1. ՎԱՐԱԿԻՉ ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌՈՒՄՈՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

2. THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION ON COMMUNICABLE AND NON-COMMUNICABLE DISEASES AS OF NOVEMBER 2022

3. ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО ИНФЕКЦИОННЫМ НЕИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА

4. ՎԱՐԱԿԻՉ ԵՎ ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌՈՒՄՈՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

5. THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION ON COMMUNICABLE AND NON-COMMUNICABLE DISEASES AS OF OCTOBER 2022

6. ՎԱՐԱԿԻՉ ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌՈՒՄՈՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

7. THE EPIDEMIC SITUATION OF COMMUNICABLE NON-COMMUNICABLE DISEASES AS OF SEPTEMBER 2022

8. ՎԱՐԱԿԻՉ ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌՈՒՄՈՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄՍՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

9. THE EPIDEMIC SITUATION ON COMMUNICABLE AND NON-COMMUNICABLE DISEASES AS OF AUGUST 2022 

10. THE EPIDEMIC SITUATION ON COMMUNICABLE AND NON-COMMUNICABLE DISEASES  OF JULY 2022 

11. ՎԱՐԱԿԻՉ ԵՎ ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՌՈՒՄՈՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

 

2019

1. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, հոկտեմբեր 2019

2.Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, սեպտեմբեր 2019

3.Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, օգոստոս 2019

4. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, հուլիս 2019 թ.

5. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, հունիս 2019 թ.

6. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, մայիս 2019 թ.

7. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, ապրիլ 2019 թ.

8. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, մարտ 2019 թ.

9. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, փետրվար 2019 թ.

10. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, հունվար 2019 թ.

 

2018

1. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, դեկտեմբեր 2018 թ.

2. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, նոյեմբեր 2018 թ.

3. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, հոկտեմբեր 2018 թ.

4. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, սեպտեմբեր 2018 թ.

5. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, օգոստոս 2018 թ.

6. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, հուլիս 2018 թ.

7. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, հունիս 2018 թ.

8. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, մայիս 2018 թ.

9. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, ապրիլ 2018 թ.

10. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, մարտ 2018 թ.

11. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, փետրվար 2018 թ.

12. Հաշվետվություն Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ, հունվար 2018 թ.