Հավաստագրեր

ԱՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ԵՎ ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ԱՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՀՎԿԱԿ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ԳՐԻՊԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ ԵՎ ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ 2018Թ. ՀԱՄԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻՑ ԱԶԱՏ ՏԱՐԱԾՔ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՎԿԱՅԱԳԻՐ

ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ ՌԵՖԵՐԵՆՍ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆ ԱՀԿ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

ՀՀ-Ն՝ ՈՐՊԵՍ ՅՈԴԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՂԹԱՀԱՐԱԾ ԵՐԿՐԻ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-Ի, ԱՀԿ-Ի ԵՎ ՅՈԴԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ (ICCIDD) ԿՈՂՄԻՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ