Գիտահետազոտական ծրագրեր

2019

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման ու զանգարցման ծրագրի հայտ

2018

Բազային ծրագրեր՝ հակիրճ

Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման ծրագրի հայտ

Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում շրջանառող մանրէների ախտահանիչ նյութերի նկատմամբ զգայունության որոշման

Լեյշմանիոզի իրական տարածվածության հետազոտությունների և հիվանդացության հետահայաց վերլուծություն

Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ մանրէային կուլտուրաների զգայունության որոշման և կայունության մեխանիզմների հայտնաբերման ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետությունում հելիկոբակտեր պիլորիով ներընտանեկան վարակվածության հետազոտություն

Հայաստանի Հանրապետությունում հղիների շրջանում լիստերիոզի տարածվածության բացահայտման մասին

Հայաստանի Հանրապետությունում տարածված փոխանցողների նույնականացում, դրանց տարածագոտիների քարտեզագրում

Մեկ առողջություն բրուցելոզի հսկողության ծրագիր Հայաստանում

Քաղաքային բնակչության շրջանում էխինակոկոզի տարածվածության և դրա տարածման ռիսկի գնահատում, բնակչության իրազեկվածության բարձրացում