Օրենքներ

1. ՀՀ օրենքը բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին

2. ՀՀ օրենքը ՀՀ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին

3. ՀՀ օրենքը մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին

4. ՀՀ օրենքը «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

5. ՀՀ օրենքը երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին