Կենտրոնական ապարատ

Գլխավոր տնօրեն

Ստեփան Աթոյան

ընդունարան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/1112
Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ

Սերգեյ Չախմախչյան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/1114
Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ
Նունե Բակունց
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/1113
Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ
Գայանե Սահակյան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/1115

Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու

Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/5011
Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Ակուստիկայի, ճարտարագիտատեխնիկական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պատասխանատու
Կարո Փալայան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/1117
Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչություն
Վարչության պետ` Ռոմելլա Աբովյան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/9011
Էլ. փոստ՝ 

 

Իմունականխարգելման և կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժին
Բաժնի պետ՝ Սվետլանա Գրիգորյան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/2011
Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Շրջակա միջավայրի հիգիենայի բաժին
Բաժնի պետ` Ռուբեն Գրիգորյան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/2211
Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Մարդու ու կենդանիների համար ընդհանուր և մակաբուծային հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժին
Բաժնի պետ` Գայանե Գրիգորյան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/3311
Էլ. փոստ՝ 

 

Իրավաբանական բաժին
Բաժնի պետ` Համլետ Նազինյան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/3011
Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Անձնակազմի կառավարման բաժին
Բաժնի պետ` Անահիտ Երիցյան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/7011
Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին
Բաժնի պետ` Վահան Մանուկյան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/6011
Էլ. փոստ՝ [email protected]

 

Հաշվապահական բաժին
Բաժնի պետ` Հայկանուշ Մուշեղյան
Հեռ.՝ +374 /12/ 80 80 83/4011
Էլ. փոստ՝ [email protected]