Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն` ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հերացի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2016-01» ծածկագրով հայտարարված ԲԸ ընթացակարգի արդյունքում 02.08.2016թ. կնքված թիվ № «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2016-01» պայմանագրերում 22.08.2018թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։ 1. Փոփոխության պատճառ։ Չնախատեսված աշխատանքներ և ֆինանսական միջոցների նախատեսում: 2. «Գագշին» ՍՊ ընկերության հետ 02.08.2016թ. կնքված թիվ №

Կարդալ ավելին