Հաշվետվություններ

«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ. ֆինանսական հաշվետվետվություններ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ