Ծառայություններ

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի կողմից մատուցվող վճարովի բժշկական աշխատանքների և ծառայությունների ցանկն ու արժեքները հաստատվել են Կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանի 2015 թ.-ի մայիսի 7-ի թիվ 465-Ա հրամանով։

Կենտրոնի կողմից իրականացվում են՝

 • Սանիտարահիգիենիկ փորձաքննություն հանրային առողջության պահպանման ոլորտում
 • Սանիտարահիգիենիկ փորձաքննություն իրականացնելու շրջանակների և ծավալների ծրագրի կազմում
 • Սանիտարահիգիենիկ և համաճարակաբանական ուսուցում
 • Մանրէաբանական հետազոտություններ
 • Այլ հետազոտություններ` մանրէային վարակների ախտորոշման վերաբերյալ
 • Դեզինֆեկցիա (ախտահանման աշխատանքներ)
 • Դեզինսեկցիա (միջատազերծման աշխատանքներ)
 • Դեռատիզացիա (կրծողների ոչնչացման աշխատանքներ)
 • Հատուկ վտանգավոր վարակների հետազոտություններ
 • Մակաբուծաբանական հետազոտություններ
 • Վիրուսաբանական հետազոտություններ
 • Ճառագայթաբանական հետազոտություններ
 • Ֆիզիկական գործոնների գործիքային չափումներ
 • Սանիտարաքիմիական հետազոտություններ
 • Կանխարգելիչ բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ