Պատվիրատուն` ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հերացի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՊԸԾՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2017-05» ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 19.04.2017թ. կնքված թիվ № «ՊԸԾՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2017-05» պայմանագրում 25.03.2019 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

  1. Փոփոխության պատճառ։ պատասխանատու ստորաբաժանման զեկուցագիր:
  2. Փոփոխության նկարագրություն։ Կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր «Մառք» ՍՊ ընկերության հետ:
  3. Փոփոխության հիմնավորում։ ՀՀ Կարավարության 10 փետրվարի 2011 թվականի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված Գնումների գործընթացի կազմակերպման Կարգի 60-րդ հոդվածի 2-րդ կետը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Վ. Մանուկյանին։

Հեռախոս՝ 010-55-06-01
Էլ. փոստ՝ gnumnerhvkk@mail.ru

Պատվիրատու` ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Leave a reply