Պատվիրատուն` ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հերացի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2016-01» ծածկագրով հայտարարված ԲԸ ընթացակարգի արդյունքում 02.08.2016 թ. կնքված թիվ № «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2016-01» պայմանագրերում 06.03.2019 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

  1. Փոփոխության պատճառ։ Չնախատեսված աշխատանքներ և ֆինանսական միջոցների նախատեսում:
  2. «Գագշին» ՍՊ ընկերության հետ 02.08.2016թ. կնքված թիվ № «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2016-01» պայմանագրում կատարվել է ծավալների համադրում:
  3. Փոփոխության նկարագրություն։ Կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր «Գագշին» ՍՊ ընկերության հետ:
  4. Փոփոխության հիմնավորում։ 02.08.2016թ. կնքված «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2016-01» պայմանագրով նախատեսված ծավալներով 5.1 կետով սահմանված միջոցների հատկացումը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Վ. Մանուկյանին։

Հեռախոս՝ 010 55 06 01, 091 40 01 19
Էլ. փոստ՝ [email protected]

Պատվիրատու` ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Hamadzaynagir_5

Leave a reply