Պատվիրատուն` ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Հերացի 12 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2016-01» ծածկագրով հայտարարված ԲԸ ընթացակարգի արդյունքում 02.08.2016թ. կնքված թիվ № «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2016-01» պայմանագրերում 20.11.2018թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

1. Փոփոխության պատճառ։ Չնախատեսված աշխատանքներ և ֆինանսական միջոցների նախատեսում:
2. «Գագշին» ՍՊ ընկերության հետ 02.08.2016թ. կնքված թիվ № «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2016-01» պայմանագրում կատարվել է ծավալների համադրում և չնախատեսված ախատանքների ավելացում:
3. Փոփոխության նկարագրություն։ Կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր Գագշին ՍՊ ընկերության հետ:
4. Փոփոխության հիմնավորում։ 02.08.2016թ. կնքված «ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2016-01» պայմանագրով նախատեսված ծավալներով 5.1 կետով սահմանված միջոցների հատկացումը և ՀՀ Կառավարության 10.03.2011 թ. 3-ի 168-Ն Որոշման 60-րդ կետի 2-րդ ենթակետը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Վ.Մանուկյանին։

Հեռախոս՝ 010 55 06 01, 091 40 01 19

Էլ. փոստ՝ [email protected]

Պատվիրատու` ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Բեռնել համաձայնագիրը

Leave a reply