Ֆիզիկական գործոններ

«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն»-ի կողմից հասարակական և բնակելի փակ շինություններում, աշխատատեղերում իրակնացվում են գործիքային չափումներ (աղմուկ, վիբրացիա, էլեկտրամագնիսական դաշտ, լուսավորություն, միկրոկլիմա և այլն), ինչպես նաև էլեկտրոմագնիսկան ճառագայթման էներգիայի հասքի խտության չափում և ստացված տվյալների հիման վրա կազմվում է սանիտարահիգենիկ եզրակացություն: