Լաբորատոր հետազոտություններ

1. Մանրէաբանական լաբորատորիայի կողմից մատուցվող ծառայություններ

2. Վիրուսաբանական լաբորատորիայի կողմից մատուցվող ծառայություններ

3. Հատուկ վտանգավոր, բնական օջախային և զոոնոզ վարակների լաբորատորիայի կողմից իրականացվող հետազոտություններ

4. Մակաբուծաբանական լաբորատորիայի կողմից մատուցվող ծառայություններ

5. Քիմիական և ճառագայթային լաբորատորիայի կողմից մատուցվող ծառայություններ

6. Կենդանի կուլտուրաների թանգարան փորձարարական լաբորատորիայի կողմից մատուցվող ծառայություններ